Bacaan Doa Kamilin Setelah Salat Tarawih

Ilustrasi salat tarawih. Foto: Ayobandung/Irfan Al-Faritsi

Jakarta, Talamedia.id – Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran mengenai panduan ibadah Ramadan saat pandemi Covid-19. Salah satunya, meminta umat Islam untuk menjalankan salat tarawih di rumah masing-masing.

Melansir NU Online, para ulama sepakat bahwa salat tarawih merupakan ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan.

Jika siang hari umat Islam melaksanakan puasa, maka malam hari adalah kesempatan bagi mereka menghidupkan Ramadan dengan salat tarawih. Umat Islam sangat direkomendasikan agar menghidupkan malam-malam di bulan suci ini.Sebagaimana disampaikan Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu, Rasulullah pernah mengatakan, “Barangsiapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni” (HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759).

Masyarakat disarankan juga agar berbuka dengan segera, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah juga memiliki kebiasaan berbuka dengan kurma dengan jumlah yang ganjil serta air putih. Setelah itu, Rasulullah mendirikan salat magrib.

Selepas salat Isya, umat Islam juga disunahkan untuk mendirikan salat tarawih pada bulan Ramadan.

Doa kamilin yang lazim dibaca para ulama selepas salat tarawih

Allahummaj’alna bil imani kamilin. Wa lil faroidlimuaddin. Wa lish-sholati hafidhin. Wa liz-zakati fa’ilin. Wa lima ‘indakatthalibin.

Wa li ‘afwika rojin. Wa bil-huda mutamassikin. Wa ‘anil laghwi mu‘ridlin. Wa fid-dunya zahdin. Wa fil ‘akhirati raghibin. Wa bil-qodlo’I rodlin.

Wa lin na‘ma’I syakirin. Wa ‘alal bala’i shobirin. Wa tahta liwa’i muhammadin shallallahu ‘alaihi wasallam yaumal qiyamati sa’irîna wa ‘alal haudli waridîn.

Wa ilal jannati dakhilin. Wa minannarinajin. Wa’ala sariirlkaromati qo’idin. Wa bi hurun’in mutazawwijin. Wa min sundusin wa istabraqin wadibajin mutalabbisin.

Wa min tha‘amil jannati akilin. Wa min labanin wa ‘asalin mushaffan syariban. Bi akwabin wa abariqa wa ka‘sin min ma‘în.

Ma‘al ladzîna an‘amta ‘alaihim minannabiyyina washshiddîqana wasysyuhada’i wasshâlihîna wahasuna ula’ika rafîqan. Dalikal fadl-lu minallahi wa kafa billahi ‘alaman.

Allahummaj‘alna fi hadzihil lailatisysyahrisy syarafail mubarakah minas su‘ada’il maqbulin. Wa la taj‘alna minal asyqiya’il mardudin. Wa shollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi wa shahbihi ajma‘in. Birahmatika ya arhamarrahimin walhamdulillahirabbil‘alamîn.

Artinya:

“Yaa Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara shalat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akhirat, yang ridha dengan qadla-Mu (ketentuan-Mu),

Yang mensyukuri nikmat, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat, yang mengunjungi telaga (Nabi Muhammad), yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari api neraka.

Yang duduk di atas ranjang kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra ,yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas, cangkir, dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah, dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui.

Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas junjungan kami Muhammad, serta seluruh keluarga dan shahabat beliau.

Berkat rahmat-Mu, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.” (Lihat Sayyid Utsman bin Yahya, Maslakul Akhyar, Cetakan Al-‘Aidrus, Jakarta).